Page 5 - Katalog RECA Naradie.cdr
P. 5

Sortiment         ZĂ­skajte preh ad o kompletnom sortimente!
              Rozsiahly sortiment s okolo 120.000 kvalitnými produktami z oblasti skrutiek a náradia,
Na a rozmanitos produktov zaru í splnenie Va ích individuálnych potrieb.

              Objednajte si aj online v novom RECA eSHOP:
              www.reca.sk

              eSHOP

RECA Slovensko s.r.o.   Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti

Vajnorská 134/B       www.reca.sk
831 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: (+421) 2 4445 5916
fax: (+421) 2 4445 5900

reca@reca.sk

Vá kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu - v tacieho a brúsneho materiálu - chemických
prostriedkov - kotviacej techniky - diamantovej techniky - náradia ru ného a elektrického - dielenského vybavenia -
prípravkov na údr bu pre autoservisy - slu ieb zameraných na optimalizáciu v etkých logistických procesov - RFID
systémov.

                                         OBSAH
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10