Page 4 - Katalog RECA Naradie.cdr
P. 4

Medzinárodná                             RECA Slovensko s.r.o. je sú as ou RECA Group, skupiny s pribli ne 28 spolo nos ami v 21
                                   krajinách Európy, ako aj v íne. RECA Group sa zameriava na prieskum trhu v oblasti
RECA DR Í. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.                    priemyslu a remeselnej výroby a ponúka kompetentný, rozsiahly produktový a servisný
                                   program pre svojich klientov. Zásobovanie zákazníkov z východnej Európy sa zabezpe uje
                                   z logistickej centrály vo Welse.

                                   Inovácie, najvy ie nároky na kvalitu pri výbere produktov, blízkos k zákazníkovi,
                                   expanzívna sila a exibilita - to sú ambície, ktoré v Kellner & Kunz zastávame a za ktorými
                                   si stojíme. V centre pozornosti stoja potreby a po iadavky na ich zákazníkov. Vá úspech
                                   je aj na Ă­m Ăşspechom.

Austrian Supply Excellence Vzorový podnik Austria Complemento 2012 Ineo pre príkladný Finalista logistickej ceny  Hermes 2014   tátny znak pre príkladný
Award Dodávate 2011                           výcvik u ov         2012       Kategória Stálos   výcvik u ov

                                                           OBSAH
   1   2   3   4   5   6   7   8   9